ورزشی

به نام خدا                                          طرح درس روزانه 

نام درس :  تاریخ    موضوع درس :  تشکیل حکومت اسلامی                                                                                  

کلاس :   پنجم    :  تعداد دانش آموزان    31                                                                                                                                                                                   

نام معلم :  حیدر خانساری            تاریخ اجرا :       1390    

  نام مدرسه :  آیت الله مشکینی  ورامین                                                                                                                                               

 

اهداف کلی

دانش آموزان در پایان درس

1-   باعلت هجرت پیامبر از مکه به مدینه آشنا می شوند.

اهداف جزئی ورفتاری

1- هدف هجرت پیامبر از مکه به مدینه را بازگو کنند .

2- علت تصمیم کافران برای قتل پیامبر را بگویند .

3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه را بگویند .

4- مهم ترین جنگ های پیامبر را نام ببرند .

5- چگونگی فتح مکه به دست مسلمانان را بیان کنند .

6- نحوه دعوت زمامداران به اسلام را بیان کنند .

 7- چند نمونه از خصوصیات پیامبر را ذکر کنند .

8- جهت الگو قرار دادن اخلاق پیامبر برای خود تلاش نمایند .

وسایل مورد نیاز

کتاب ، تصاویری از مکه و مدینه وخانه کعبه ، کتاب زندگی پیامبر و . . . 

روش تدریس

سخنرانی ، نمایشی ، پرسش و پاسخ

زمان

قبل از شروع تدریس سلام واحوال پرسی ، حضور وغیاب

رسیدگی به وضعیت جسمی روحی دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی

1- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند ؟

2- چرا مسلمانان به حبشه هجرت نمودند ؟


ارائه درس جدید

فعالیت های معلم

ابتدا یکی از دانش آموزان متن درس را یک بار می خواند

 سپس ازدانش آموزان پرسیده می شود که :

- چرا پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمودند؟

- در زمان هجرت پیامبر ، چه کسی در بستر پیامبر خوابید ؟

- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟

- چند نمونه از جنگ های پیامبر را نام ببرید

- سردسته مخالفان پیامبر در مکه چه کسی بود ؟

- پس از فتح مکه پیامبر چه کاری انجام داد ؟

- پیامبر پیامبر برای پادشاهان کدام کشورها نامه نوشت ؟

 

- پادشاه ایران در آن زمان چه کسی بود ؟

- خسروپرویز وقتی نامه ی پیامبر را باز کرد ، چه عکس العملی نشان داد ؟

- وقتی پیامبر از این موضوع با خبر شد چه فرمود ؟

 - پیامبر در چند سالگی رحلت فرمودند ؟

- چند نمونه از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببرید

فعالیت دانش آموزان  

 دانیال : چون کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفته بودند     

مهدی: حضرت علی (ع)                                                                                                                                       امین : تشکیل حکومت اسلامی           

جلا لی: بدر ، احد ، خندق  

 ثابتی  : ابوسفیان

امیرحسین : وارد خانه کعبه شد وبت های کافران را از آن جا برداشت

- امین : روم ، مصر ، ایران ، حبشه

امید : خسرو پرویز

- عرفان : چون نامه با نام او آغاز نشده بود خشمگین شد و آن را پاره کرد

حسنی : در آینده مسلمانان ، سرزمین ساسانیان را فتح خواهند کرد

جعفری : در سن 63 سالگی

صیدی : مانند مردم عادی زندگی می کرد ، غذا ولباسشان ساده بود

محمد جواد : هرگز خود را برتر از دیگران نمی دانست ،                                                                                          کودکان را دوست داشت ، شب ها بر روی حصیر می خوابید

جمع بندی مطالب

پس پیامبر در مدینه حکومت اسلامی را تشکیل داد و بعد از آن با سپاهی بزرگ به سمت مکه حرکت کرد و مکه بدون جنگ وخون ریزی فتح شد سپس به کشورهای دیگر ازجمله ایران ، مصر ، روم و حبشه نامه نوشت وآنها را به اسلام دعوت کرد . پیامبر در نهایت در سن 63 سالگی رحلت فرمودند .ه

 ارزشیابی تکمیلی

                                                                                                                چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند                                                                                                                                                                                                                                 مکه چگونه به دست مسلمانان فتح  شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                   چند مورد از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببر ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ارزشیابی پایانی   

فعالیت در کلاس را تکمیل نمایند

چند پرسش از متن درس طرح نموده وپاسخ آن ها را بنوییسند    

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:14  توسط حیدر  | 

ازوبلاگ شمادیدن کردم زحمت کشیدید.دوست شماباباخانی.باسپاس

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:44  توسط حیدر  | 

ازوبلاگ شمادیدن کردم زحمت کشیدید.دوست شماباباخانی.باسپاس

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:43  توسط حیدر  | 

بسمه تعالی

www.atishop.ir        پایه ی اول

www.mishakoosha.com    اول

www.softreg.ir     دوم

www.saffat.org نماز سوم

www.sepandhonar.com منظومه شمسی دوم

www.arkgroup.ir آموزش محیط مساحت آشنایی باساعت

www.sinadataco.com انتشارات فراست

www.noorozahra.com هدیه های آسمان

www.muntaa.com پنجم 

www.lrn.ir  همه پایه ها

www.gs.ir  سرگذشت رمین

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:24  توسط حیدر  | 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:56  توسط حیدر  | 

gafgazahvazblogfa.com آدرس وبلاگ:

ادرس ایمیل  :       heidar.khansari@yahoo.com

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 19:45  توسط حیدر  | 

بسمه تعالی

دانش اموزان عزیز بعد از مطا لعه درس به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1-     هنگام وقوع زلزله اگر درداخل ساختمان هستید به کجاها باید پناه برد؟                                       

 

2-هنگام وقوع زلزله اگر در بیرون ساختمان هستید از کجا ها باید دوری کنید؟                                               

 

2-     چه جاهایی در داخل خانه هنگام زلزله برای پناه گرفتن مناسب نیست ؟                                   

 

3-      علت خرابی های حاصل از زمین لرزه چیست ؟   

      

4-     چرا زمین لرزه در روستاها خرابی های بیشتری  به همراه دارد؟  

  

5-     آخرین زمین لرزه ای که در کشور ما باعث خرابی و کشتار زیادی شد در چه سالی و در کجا اتفاق افتاد؟

 

6-     اگر در استادیوم ورزشی  . سالن سینما یا در کلاس درس هسید باید ......................

 

7-     خرابی های حاصل اززمین لرزه نه تنهابه شدت.یا .........زمین لرزه بستگی دارد     

بلکه استحکام زمین و  ........نیز مهم است . 

 

9-آیا تاکنون درمحل زندگی شما زمین لرزه اتفاق افتادهاست  ؟

10-کدام یک از جاهای زیر برای پناه گرفتن مناسب است ؟

   الف– کنار دیوارهای خارجی     ب– آشپزخانه    

 ج –راهروهای کم وسعت      د- زیریاروی پل هوایی

 

                                               هنگام زلزله

 

 

                  اعتماد به نفس داشته وخونسردی وآرامش خودرا حفظ کنید 

                                                                             

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ساعت 22:25  توسط حیدر  | 

بسمه تعالی                                                                                  

 

 

دانش اموزان عزیز بعد از مطا لعه درس به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

 

1-     هنگام وقوع زلزله اگر درداخل ساختمان هستید به کجاها باید پناه برد؟                                                

 

 

2-     هنگام وقوع زلزله اگر در بیرون ساختمان هستید از کجا ها باید دوری کنید؟                                               

 

 

 

3-     چه جاهایی در داخل خانه هنگام زلزله برای پناه گرفتن مناسب نیست ؟                                   

 

 

 

4-      علت خرابی های حاصل از زمین لرزه چیست ؟   

 

       

5-     چرا زمین لرزه در روستاها خرابی های بیشتری  به همراه دارد؟  

 

  

6-     آخرین زمین لرزه ای که در کشور ما باعث خرابی و کشتار زیادی شد در چه سالی و در کجا اتفاق افتاد؟

 

 

7-     اگر در استادیوم ورزشی  . سالن سینما یا در کلاس درس هسید باید ......................

 

 

8-     خرابی های حاصل اززمین لرزه نه تنهابه شدت.یا .........زمین لرزه بستگی دارد     

بلکه استحکام زمین و  ........نیز مهم است . 

 

9-آیا تاکنون درمحل زندگی شما زمین لرزه اتفاق افتادهاست  ؟

10-کدام یک از جاهای زیر برای پناه گرفتن مناسب است ؟

   الف– کنار دیوارهای خارجی     ب– آشپزخانه     ج –راهروهای کم وسعت      د- زیریاروی پل هوایی

 

 

   

 

 

                                               هنگام زلزله

 

 

                  اعتماد به نفس داشته وخونسردی وآرامش خودرا حفظ کنید 

                                                                            

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ساعت 22:1  توسط حیدر  | 

به نام خدا                                          طرح درس روزانه 

نام درس تاریخ    موضوع درس :  تشکیل حکومت اسلامی                                                                                  

کلاس :   پنجم    :  تعداد دانش آموزان    31                                                                                                                                                                                   

نام معلم :  حیدر خانساری            تاریخ اجرا :       1390    

  نام مدرسه :  آیت الله مشکینی  ورامین                                                                                                                                               

 

اهداف کلی

دانش آموزان در پایان درس

1-   باعلت هجرت پیامبر از مکه به مدینه آشنا می شوند.

اهداف جزئی ورفتاری

1- هدف هجرت پیامبر از مکه به مدینه را بازگو کنند .

2- علت تصمیم کافران برای قتل پیامبر را بگویند .

3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه را بگویند .

4- مهم ترین جنگ های پیامبر را نام ببرند .

5- چگونگی فتح مکه به دست مسلمانان را بیان کنند .

6- نحوه دعوت زمامداران به اسلام را بیان کنند .

 7- چند نمونه از خصوصیات پیامبر را ذکر کنند .

8- جهت الگو قرار دادن اخلاق پیامبر برای خود تلاش نمایند .

وسایل مورد نیاز

کتاب ، تصاویری از مکه و مدینه وخانه کعبه ، کتاب زندگی پیامبر و . . . 

روش تدریس

سخنرانی ، نمایشی ، پرسش و پاسخ

زمان

قبل از شروع تدریس سلام واحوال پرسی ، حضور وغیاب

رسیدگی به وضعیت جسمی روحی دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی

1- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند ؟

2- چرا مسلمانان به حبشه هجرت نمودند ؟


ارائه درس جدید

فعالیت های معلم

ابتدا یکی از دانش آموزان متن درس را یک بار می خواند

 سپس ازدانش آموزان پرسیده می شود که :

- چرا پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمودند؟

- در زمان هجرت پیامبر ، چه کسی در بستر پیامبر خوابید ؟

- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟

- چند نمونه از جنگ های پیامبر را نام ببرید

- سردسته مخالفان پیامبر در مکه چه کسی بود ؟

- پس از فتح مکه پیامبر چه کاری انجام داد ؟

- پیامبر پیامبر برای پادشاهان کدام کشورها نامه نوشت ؟

 

- پادشاه ایران در آن زمان چه کسی بود ؟

- خسروپرویز وقتی نامه ی پیامبر را باز کرد ، چه عکس العملی نشان داد ؟

- وقتی پیامبر از این موضوع با خبر شد چه فرمود ؟

 - پیامبر در چند سالگی رحلت فرمودند ؟

- چند نمونه از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببرید

فعالیت دانش آموزان  

 دانیال : چون کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفته بودند     

مهدی: حضرت علی (ع)                                                                                                                                       امین : تشکیل حکومت اسلامی           

جلا لی: بدر ، احد ، خندق  

 ثابتی  : ابوسفیان

امیرحسین : وارد خانه کعبه شد وبت های کافران را از آن جا برداشت

- امین : روم ، مصر ، ایران ، حبشه

امید : خسرو پرویز

- عرفان : چون نامه با نام او آغاز نشده بود خشمگین شد و آن را پاره کرد

حسنی : در آینده مسلمانان ، سرزمین ساسانیان را فتح خواهند کرد

جعفری : در سن 63 سالگی

صیدی : مانند مردم عادی زندگی می کرد ، غذا ولباسشان ساده بود

محمد جواد : هرگز خود را برتر از دیگران نمی دانست ،                                                                                          کودکان را دوست داشت ، شب ها بر روی حصیر می خوابید

جمع بندی مطالب

پس پیامبر در مدینه حکومت اسلامی را تشکیل داد و بعد از آن با سپاهی بزرگ به سمت مکه حرکت کرد و مکه بدون جنگ وخون ریزی فتح شد سپس به کشورهای دیگر ازجمله ایران ، مصر ، روم و حبشه نامه نوشت وآنها را به اسلام دعوت کرد . پیامبر در نهایت در سن 63 سالگی رحلت فرمودند .ه

 ارزشیابی تکمیلی

                                                                                                                چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند                                                                                                                                                                                                                                 مکه چگونه به دست مسلمانان فتح  شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                   چند مورد از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببر ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ارزشیابی پایانی   

فعالیت در کلاس را تکمیل نمایند

چند پرسش از متن درس طرح نموده وپاسخ آن ها را بنوییسند    

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:3  توسط حیدر  | 

در باره رئالیسم  نظریات برودی و وایتهد
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:46  توسط حیدر  |